Kaikkien neljän renkaat vaihto. Kiristys tehdään momenttiavaimella.